Door gebruik like-button is een website verantwoordelijk voor datadeling met Facebook

30 juli 2019

 

Door gebruik like-button is een website verantwoordelijk voor datadeling met Facebook

 

Volgens het Europees Hof is een website gedeeltelijk verantwoordelijk voor de dataverzameling van Facebook. Door het gebruik van Facebook code (likeknop, facebook-pixel, shareknop) maakt de website het verzamelen van gegevens mogelijk.
Een website is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop Facebook die gegevens verwerkt.

Is er Facebook code aanwezig dan wordt er uitbundig verzameld. Het IP-adres is daarbij de kapstok waar alle verzamelde gegevens aan gehangen worden. En al is er (nog) geen naam, de gegevens die over IP-adres X verzameld worden leveren een steeds verfijnder profiel op van de gebruiker(s) van IP-adres X. En op basis van die gegevens wordt gepoogd gebruikers te verleiden tot of te overtuigen van al het mogelijke.

 

Van alle bezoekers wordt verzameld
Dit gebeurt dus met gegevens van alle bezoekers van de site. Ook als je geen Facebookpagina hebt en ook als je nergens op klikt. Is dit wel het geval dan wordt er natuurlijk nog meer verzameld en gekoppeld. Zodat je bijvoorbeeld advertenties betreffende je interesses krijgt op je Facebookpagina.
Overigens is Facebook niet de enige die data verzameld. Deze uitspraak zal dan ook zeker gevolgen hebben voor alle partijen die data verzamelen op websites.

 

Toestemming vragen
De website zal aan de gebruikers toestemming moeten gaan vragen voor deze dataverzameling door derden. Het is waarschijnlijk dat deze toestemming toegevoegd zal worden aan de cookie pop-up.
Maar eigenlijk zouden alle externe dataverzamelaars standaard uitgezet moeten kunnen worden door een websitebezoeker. Zodat alle verzamelaars altijd in beeld zijn voor bezoekers en dat deze zelf kan bepalen wat die wil toestaan.

 

 

Terug

^ Naar boven