Waarom heeft mijn website misschien HTTPS nodig?

21 april 2016

HTTP is een techniek om informatie te versturen over het internet. HTTPS, ook wel SSL genaamd, is daar de beveiligde variant van en beveiligd de verbinding tussen jouw website en de bezoeker. Niemand kan dan afluisteren of meekijken met de bezoeker. Daarom zie je het ook altijd bij online bankieren en ook als je belangrijke informatie moet invoeren. Dit kan persoonlijke informatie zijn maar ook gezondheidsgegevens, een bankrekeningnummer en wachtwoorden.

 

Alleen belangrijk voor banken en webshops?

Het is niet alleen belangrijk voor banken en webshops. Inlichtingendiensten en geoefende hackers hebben de mogelijkheid om bijna alles wat er op het internet gebeurt te onderscheppen. Dus ook de data die verstuurd wordt via het formuliertje op je website. Door HTTPS te gebruiken is het voor derden (hackers) niet of nauwelijks mogelijk om deze te onderscheppen.

  

Een voorbeeld hoe iemand gegevens op een website invult:
Naam: Bert
E-mailadres: info@databel.eu
Telefoonnummer: 040-7470072

 

En hier hoe die gegevens versleuteld worden verstuurd:
908045420c43fb663f6678cad9c41e1b
8d80dee0b943e2cb075084549f01ee5
e803334a8669c8d937f4a0dbc65f227a

 

 

Ik heb toch alleen maar een eenvoudig formulier op mijn website?

Veel websites hebben een contact- of registratieformulier. De ingevulde gegevens worden bewaard op de server waar de website staat. In principe worden er op dat moment persoonsgegevens bewaard. Daardoor zou je kunnen stellen dat de Wet op bescherming persoonsgegevens van kracht wordt, ook al gaat het enkel om een naam en e-mailadres.

 

Passende maatregelen
De wet schrijft voor dat de verantwoordelijke passende maatregelen moet treffen om te voorkomen dat zaken verloren gaan of tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking. De verantwoordelijk is hier degene van wie de website is. Het is echter niet duidelijk wat passend is. Het is namelijk maar zeer de vraag of je voor het opslaan van een naam en e-mailadres de zwaarste beveiligingsmaatregelen moet treffen zoals een bank dat doet.

 

Nieuwe wettelijke meldplicht

Indien er toch gegevens vanuit je website in de openbaarheid komen dan ben je sinds dit jaar verplicht dit te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit alleen al is voor veel ondernemers een reden om maatregelen te nemen zodat ze daar niet vermeld worden.

 

Google-positie verbeteren met HTTPS

Eén van de factoren waar Google naar kijkt als ze je website waarderen is naast goede zoekwoorden, een mobiele versie en goede content ook of je website beveiligd is. Neem dit mee in de overweging of HTTPS iets voor je website is.

 

Ik wil HTTPS, wat en nu?

Wil je je website beveiligen met HTTPS? Databel biedt drie verschillende SSL-certificaten om de HTTPS-verbinding tot stand te brengen. Neem dan snel  contact met ons op om het dataverkeer van én naar je site beter te beveiligen.

 

 

Terug

^ Naar boven