Disclaimer Databel

De website en alle onderdelen daarvan, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij Databel en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Databel. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

Hoewel alle informatie op deze website door Databel met constante zorg en aandacht wordt samengesteld, is Databel niet verantwoordelijk voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Evenmin kan Databel verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gekoppeld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Databel behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Hoewel Databel alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Databel niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

 

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

^ Naar boven