Toelichting privacyverklaring (AVG)

Volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet heeft een organisatie een informatieplicht met betrekking tot privacygevoelige data. Dat betekent dat je verplicht bent om duidelijk te informeren wat een organisatie met privacygevoelige data doet. Een online privacyverklaring is een doeltreffende manier om hieraan te voldoen.

 

Databel heeft op deze handleiding site en de algemene site ook een eigen privacyverklaring staan. Wat er in deze verklaring staat is in de eerste plaats van toepassing op Databel en elke organisatie zal zijn eigen inventarisatie moeten maken wat er in deze verklaring moet staan.

 

Omdat het gaat over zaken die in de AVG wet bepaald zijn en waar bij niet-naleving stevige sancties opgelegd kunnen worden is het van belang dat een organisatie een goed inzicht heeft in zijn gegevensbeheer en de eisen die daaraan gesteld worden.

 

Bronnen 

  • Meer over AVG
    Wil je een goede eerste indruk krijgen van wat de AVG inhoudt kijk dan op de pagina AVG op deze site.
    Als je meer wilt weten over AVG kijk dan op de site Autoriteit Persoonsgegevens.

 

  • Meer over privacyverklaringen
    Om organisaties te ondersteunen is er de website veiliginternetten.nl. Dit is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven. Op de privacyverklaring pagina van veiliginternetten.nl vind je een 'Privacyverklaring generator' die stapsgewijs alle mogelijke aspecten van een privacyverklaring doorloopt. Via een aantal vragen die je moet beantwoorden stel je op die manier je eigen privacyverklaring samen. Het resultaat kan vervolgens als pdf of tekstbestand worden opgeslagen. Let op, kijk deze verklaring nog wel na, want deze moet in ieder geval op sommige punten nog aangevuld worden en de tool werkt helaas niet altijd even goed (werkt beter in Explorer dan in Chrome). 

 

Mocht je twijfelen over de inhoud van je privacyverklaring dan is een juridisch advies van een daartoe bevoegde persoon de meest doeltrefffende keuze. 

 

Organisaties zijn overigens zelf geheel verantwoordelijk voor het nemen van de juiste privacy maatregelen. Databel kan met verstrekking van deze informatie dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden.

 

 wachtwoord_beveiligen

 

 

 

^ Naar boven